Trykkreduksjonsventil


Trykkreduksjonsventiler (forbruksvann)

Trykkreduksjonsventil for tappevann
* Trykkreduksjonsventil med  trykkmåler. 
* Tilpasset for sikker tappevanninstallasjon. 
* Utløpstrykket er stillbart fra 1 til 6 bar.
* Dimensjoner 1/2” – 3/4″ – 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ og 2 ”