Slamfilterventiler

Slamfilterventiler for varme og kjøleanlegg.
Slamfilterventiler har en pil på filterhuset som viser retningen for vann gjennomstrømningen.
Ventilen monteres horisontalt og med oppsamler som peker nedover, som vist på bilde nedenfor. Slamfilterventilen skal monteres i med avstengingsventil. Leveres i 1/2″ – 3/4″ – 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ og 2″


Slamfilterventil

16200  Slamfilterventil 1/2″ inv.g
16205  Slamfilterventil 3/4″ inv.g
16210  Slamfilterventil 1″ inv.g
16215  Slamfilterventil 1 1/4″ inv.g
16217  Slamfilterventil 1 1/2″ inv.g
16218  Slamfilterventil 2″ inv.g