Høiax Titanium Expand

BEREDEREN FOR EKSTRA BESPARELSER                                                    

Titanium Expand har ekspansjonskar ferdig koblet og skjult i berederen. Ekspansjonkarene gjør at mindre varmtvann går tapt og den sparer dermed forbrukeren for strøm.  Den har et varmetap på mindre enn 70 watt og sparer ca 15 % i strøm i forhold til andre skumisolerte beredere, og er dermed markedets best isolerte bereder. Alle ventiler er skjulte og isolerte for å forhindre varmetap. Topp og bunn er også isolerte. 


Titanium Expand 200 liter

Volum: 200 liter
Passer  for:  3-4 personer                                
Mål: Ø580 x 1362                     
Watt: 1950                                
Vekt:  39 kg                              
Vare nr:  12657 ( Nrf. nr: 311200175 )
*) 12 års garanti på innertanken forutsetter
installasjon av autorisert rørlegger.


Titanium Expand 300 liter

Volum: 300 liter
Passer  for:  5-6 personer                                
Mål: Ø580 x 1837                
Watt: 3000                                
Vekt:  44 kg                              
Vare nr:  12659 ( Nrf. nr: 311300176 )
*) 12 års garanti på innertanken
forutsetter installasjon av autorisert rørlegger.