Vedovner med vannkappe

Vedovner med vannkappe må kobles til en akkumulatortank på minimum 300 liter. Energien/varmen som vedovnen produserer til akkumulatortanken leverer varme til både rom oppvarming og tappevarmtvann fra en spiral i tanken. Med en akkumulatortank kan man tilkoble andre varmekilder som f.eks solfangere, varmepumper eller el-kassett / dobbelbereder.

• Når det fyres i ovnen, flyttes varmen fra ovnen til tanken der den lagres til senere bruk.
• Hvis du ikke fyrer i ovnen, brukes først varmereserven i akkumulatortanken før en
  eventuell elektrisk kolbe montert i akkumulatortanken eller separert el-kassett aktiveres.
• Fra akkumulatortank fordeles varmen til gulvvarme, radiator, varmelist og varmtvann gjennom tappespiral.
• Vedovn kan enkelt kombineres med varmepumpe og solvarmeanlegg.
• Ingen krav til godkjent fyrrom og kan monteres i alle rom som har skorstein/pipe.

Våre vedovner med vannkappe leveres med ekstern til-luft uttak og kjølespiral med termisk sikkerhetsventil som er en forutsetning for sikker fyring.

OBS:
Alle ved og peisovner må være testet i h.h. til NS 3058/59 etter nye vedtak gjeldende fra 01.04.2014.
Scan-line 800 Aqua og Caron Aqua ER TESTET OG GODKJENT I H.H. TIL NS 3059. -


Scan-Line 805 Aqua 8,7 kW (Kleberstein topp/front)

Se produktblad: Scan-Line 800-805 – Vedovn med vannkappe
Scan-line i stål m/kleberstein topp/front.
Effekt: 8, 7 kW (vann 5,6 kW – luft 3,1 kW)
Vannvolum: 14 liter
Til-luft uttak: 10 cm
Virkningsgrad: 87 %
Vedlengde: 30 cm
Mål: H 1216 x B 576  x D 506 mm
Vekt: 234 kg
Tilkobling skorstein, topp: 150 mm
Innbygd kjølespiral med termisk sikkerhetsventil
Anbefalt akkumulatortankvolum: 300-500 liter
Leveres i stål og med kleberstein topp/front.
Testet i henhold til EN 13240 og NS3059
Vare nr. 1152
For priser/bestilling, se vår netthandel


Scan-Line 805 Aqua 8,7 kW (Kleberstein topp/front/sider)

Se produktblad: Scan-Line 800-805 – Vedovn med vannkappe
Scan-line i stål m/kleberstein topp/front/sider.
Effekt: 8, 7 kW (vann 5,6 kW – luft 3,1 kW)
Vannvolum: 14 liter
Til-luft uttak: 10 cm
Virkningsgrad: 87 %
Vedlengde: 30 cm
Mål: H 1216 x B 576  x D 506 mm
Vekt: 310 kg
Tilkobling skorstein, topp: 150 mm
Innbygd kjølespiral med termisk sikkerhetsventil
Anbefalt akkumulatortankvolum: 300-500 liter
Leveres i stål og med kleberstein topp/front.
Testet i henhold til EN 13240 og NS3059
Vare nr. 1153
For priser/bestilling, se vår netthandel


Scan-Line 800 Aqua 8,7 kW (stål)

Se produktblad: Scan-Line 800-805 – Vedovn med vannkappe
Effekt: 8, 7 kW (vann 5,6 kW – luft 3,1 kW)
Vannvolum: 14 liter
Til-luft uttak: 10 cm
Virkningsgrad: 87 %
Vedlengde: 30 cm
Mål: H 1080 x B 576  x D 506 mm
Vekt: 197 kg
Tilkobling skorstein, topp: 150 mm
Innbygd kjølespiral med montert termisk sikkerhetsventil
Anbefalt akkumulatortankvolum: 300-500 liter
Leveres i stål og med kleberstein topp.
Testet i henhold til EN 13240 og NS3059
Vare nr. 1130
For priser/bestilling, se vår netthandel


Scan-Line 800 Aqua 8,7 kW (Kleberstein)

Se produktblad: Scan-Line 800-805 – Vedovn med vannkappe
Scan-line i stål m/kleberstein topp.
Effekt: 8, 7 kW (vann 5,6 kW – luft 3,1 kW)
Vannvolum: 14 liter
Til-luft uttak: 10 cm
Virkningsgrad: 87 %
Vedlengde: 30 cm
Mål: H 1080 x B 576  x D 506 mm
Vekt: 197 kg
Tilkobling skorstein, topp: 150 mm
Innbygd kjølespiral med termisk sikkerhetsventil
Anbefalt akkumulatortankvolum: 300-500 liter
Testet i henhold til EN 13240 og NS3059
Vare nr. 1135
For priser/bestilling, se vår netthandel


Scan-Line 805 Aqua 8,7 kW (stål)

Se produktblad: Scan-Line 800-805 – Vedovn med vannkappe
Effekt: 8, 7 kW (vann 5,6 kW – luft 3,1 kW)
Vannvolum: 14 liter
Til-luft uttak: 10 cm
Virkningsgrad: 87 %
Vedlengde: 30 cm
Mål: H 1216 x B 576  x D 506 mm
Vekt: 234 kg
Tilkobling skorstein, topp: 150 mm
Innbygd kjølespiral med montert termisk sikkerhetsventil
Anbefalt akkumulatortankvolum: 300-500 liter
Leveres i stål og med kleberstein topp.
Testet i henhold til EN 13240 og NS3059
Vare nr. 1145
For priser/bestilling, se vår netthandel


Scan-Line 805 Aqua 8,7 kW (Kleberstein topp)

Se produktblad: Scan-Line 800-805 – Vedovn med vannkappe
Scan-line i stål m/kleberstein topp.
Effekt: 8, 7 kW (vann 5,6 kW – luft 3,1 kW)
Vannvolum: 14 liter
Til-luft uttak: 10 cm
Virkningsgrad: 87 %
Vedlengde: 30 cm
Mål: H 1216 x B 576  x D 506 mm
Vekt: 234 kg
Tilkobling skorstein, topp: 150 mm
Innbygd kjølespiral med termisk sikkerhetsventil
Anbefalt akkumulatortankvolum: 300-500 liter
Leveres i stål og med kleberstein topp.
Testet i henhold til EN 13240 og NS3059
Vare nr. 1150
For priser/bestilling, se vår netthandel


Caron Aqua 10,5 kW ( stål )

Se produktblad: Caron Aqua – Vedovn med vannkappe
Total effekt: 10,5 kW
Vann 7 kW (Testet til 9 kW)
Luft 3,5 kW
Vannvolum: 19 liter
Ekstern til-luft: 10 cm
Virkningsgrad: 89,6 %
Røykgasstemperatur: 177 °C (gj.sn.)
Vedlengde: 40 mm
Mål: H 1120 x B 690 x D 530 mm
Vekt: 261 cm
Innbygd kjølespiral med montert termisk sikkerhetsventil
Anbefalt akkumulatortankvolum: 500-750 liter.
Testet i henhold til EN 13240 og NS3059.
Vare nr. 1154
For priser/bestilling, se vår netthandel


Caron Aqua 10,5 kW ( kleberstein )

Se produktblad: Caron Aqua – Vedovn med vannkappe
Totalt effekt: 10,5 kW
Vann 7 ,5 kW  (Testet til 9 kW)
Luft: 3,5 kW
Vannvolum: 19 liter
Ekstern til-luft: 10 cm
Virkningsgrad: 89,6 %
Røykgasstemperatur: 177 °C (gj.sn.)
Vedlengde: 40 mm
Mål: H 1140 x B 710 x D 560 mm
Vekt: 341 kg
Innbygd kjølespiral med montert termisk sikkerhetsventil
Anbefalt akkumulatortankvolum: 500-750 liter
Testet i henhold til EN 13240 og NS3059
Vare nr. 1158
For priser/bestilling, se vår netthandel


Digital Termostat TiEmme TC110

Digital termostat med føler for styring av sirkulasjonspumpe i laddomat.
Denne termostat er egnet for plassering ved siden av vedovnen og er for innfelling i vegg.
Vare nr. 1164


Digital termostatboks m/ EVK regulator

Digital termostat med føler for styring av sirkulasjonspumpe i laddomat.
Denne termostat er egnet for plassering i teknisk rom ved laddomat.
Leveres ferdig med føler og støpsel ( føleren kan forlenges ved signalkabel )
Vare nr. 1166