Attack vedkjeler

ATTACK SLX vedkjeler er beregnet for effektiv og økonomisk oppvarming av bolighus, hytter, gårdsbruk og næringsbygg. Det beste brenselet for SLX-kjelen er godt kløyvet og tørr ved. Volumet på SLX-kjelens vedkammer er unikt og sikrer ekstra lange fyringsintervaller. Når dybden på vedmagasinet er hele 69 cm (Attack 35) og 79 cm (Attack 55) blir arbeidet med kapping av veden veldig enkelt og tidsbesparende. Volumet på SLX-kjelens vedkammer er 200 liter (Attack 35) og 230 liter (Attack 55). Det betyr at det ofte holder med et vedinnlegg i døgnet selv i kalde perioder, men det avhenger selvsagt av varmebehovet i øyeblikket, hvilket treslag det fyres med og størrelsen på akkumulatortanken.
ATTACK SLX LAMBDA Touch består av en godt lesbar berøringsskjerm som gir rask tilgang til nødvendige informasjoner og innstillinger. Programvaren kan når som helst oppgraderes via USB-utgangen. Kjelen kan kobles til Internett via LAN-kabelen og styres fra smarttelefonen.
Lambdastyringen regulerer lufttilførselen til forbrenningen helautomatisk i forhold til behovet til enhver tid. Det betyr som regel 100 % røkfri forbrenning og maksimal utnyttelse av brenselet som igjen forklarer den høye virkningsgraden. Kjelen er designet med tanke på brukerens komfort.
Den halvautomatiske rengjøringen av røkkanalene er et annet og meget godt eksempel på dette. Det foregår ved å trekke den utvendige spaken på kjelens venstre side fram og tilbake. Alle røkkanalene renses da samtidig.

https://youtu.be/GqQ5W4IRVV0?list=PLGdMMRZR8ACoYA9IJ5y4vfdvABkI8vfAF


Attack SLX LAMBDA 35 vedkjele

▪ Lambdastyring med touchpanel
Halvautomatiske rengjøringen av røkkanalene
▪ Kjelen kan kobles til Internett via LAN-kabel og styres fra smarttelefonen.
▪ Effekt: 35 kW
▪ Vedvolum: 200 liter
▪ Maks vedlengde: 650 mm
▪ H1472 x D1337 x B703 mm
▪ Anbefalt tankvolum: 1500-3000 L

Last ned produktbeskrivelse

Attack SLX LAMBDA 55 vedkjele

▪ Lambdastyring med touchpanel
▪ Halvautomatiske rengjøringen av røkkanalene
▪ Kjelen kan kobles til Internett via LAN-kabel og styres fra smarttelefonen.
▪ Effekt: 55 kW
▪ Vedvolum: 230 liter
▪ Maks vedlengde: 750 mm
▪ H1472 x D1506 x B703 mm
▪ Anbefalt tankvolum: 2500-4000 L

Last ned produktbeskrivelse