Jäspi Pelleti 20 og 30 pelletskjeler

Om Jäspi Pelletti 20 og Pelletti 30 er riktig innstilt vil de ha en virkningsgrad på 90 %. Pelletsbrenneren kan installeres enten på venstre eller høyre side av kjelen avhengig av plass. På denne måten finnes det plass for rengjøring og observasjon foran kjelen. Jäspi Pelletti 20 og Pelletti 30 kjeler kan også bruke olje eller, for kortere tidsrom, ved.

Med hjelp av luker og rister som fås som tilleggsutstyr kan man enkelt bytte fra en oppvarmningstype til en annen. Om behovet for varmt tappvann er stort anbefaler vi at man installerer en akkumulatortank (f.eks. 500-700 l) ved siden av kjelen. Dette er også anbefalt om man varmer kjelen med kun ved. Med en akkumulatortank installert er det mulig å komplimentere med et solfangersystem ved siden av pellets-/ vedoppvarmning. En el.kolbe med en effekt på 6 kW er ferdig installert i Jäspi Pelletti 20.

Standardutstyr:
- Shuntventil
- Innbygd spiral for tappevarmtvann.
- To baffelplater
- Rengjøringssett
- 6 kW el.kolbepakke for S modell og 6 + 6 kW el.kolbepakke for SS modellen
- Brennkammer baffelplate
- Askeskuff


Jäspi Pelleti 20 pelletskjele

Effekt pellets: 20 KW
Effekt strøm: 6 kW
Vannvolum:  145 l
Mål: B: 64 cm x D: 60 cm x  H: 157 cm
Vekt: 310 kg
Maks. drifttrykk bar: 1,5 kg
Maks. drifttemp: 110 °C


Jäspi Pelleti 30 pelletskjele.

Effekt pellets: 25 KW
Effekt strøm: 6 kW
Vannvolum:  200 l
Mål: B: 60 cm x D: 81 cm x  H: 157 cm
Vekt: 390 kg
Maks. drifttrykk bar: 1,5 kg
Maks. drifttemp: 110 °C