Pelletsbrenner


PellX pelletsbrenner 20-35 kW

Vare nr. 5300 PellX pelletsbrenner 20 kW – 170cm skurve
Vare nr. 5310  PellX pelletsbrenner 20 kW – 230cm skurve

Vare nr. 5315  PellX pelletsbrenner 35 kW – 170cm skurve
Vare nr. 5320 PellX pelletsbrenner 35 kW – 230cm skurve
Last ned produktblad: PellX pelletsbrenner 20-35 kW


TB Mini pelletsbrenner 24 kW

Vare nr. 5100  TB Mini pelletsbrenner 24 kW – 150cm skurve
Vare nr. 5110  TB Mini pelletsbrenner 24 kW – 200cm skurve
Vare nr. 5120  TB Mini pelletsbrenner 24 kW – 250cm skurve
Vare nr. 5130  TB Mini pelletsbrenner 24 kW – 300cm skurve
Vare nr. 5140  TB Mini pelletsbrenner 24 kW – 400cm skurve
Last ned produktblad: TB Mini pelletsbrenner 24 kW