Oljebrennere


Bio Oljebrenner F-2B (14-49 kW)

Vare nr.  4007  Bio Oljebrenner F2-B

Brennstoff: bio-olje
Oljemengde: 1,35 – 4,60 kg/h


Oljebrenner F3 (21-42 kW)

Vare nr.  4005  Oljebrenner F3 – kort brennerrør
Vare nr.  4006  Oljebrenner F3 – langt brennerrør
Oljebrenner type F-3 er konstruert og utviklet for å tilfredsstille høye krav innen økonomi og driftssikkerhet ved  varmebehov inntil 41 kW. F 3 har selvstengende spjeld som standard. Oljebrenneren er utstyrt med forvarmer, som varmer oljen til 70°C før brenneren starter.