Vannbehandling


Boilermag Clearner BM3 – 10L

Biolermag Clearner BM3 er et rensemiddel som fjerner slagg, avleiringer og partikler i varmeanlegg.
Forbedrer varmeoverføring.
500 ml behandler 100 liter system (0,5%).
Vare nr. 007975


Boilermag Protector BM1 – 0,5L

Boilermag Protector BM1 er langtidsbeskyttelse veske mot korrosjon og kalkavleiringer.
Protector BM1 er kompatibelt med alle metaller og materialer som normalt brukes i sentralfyringsanlegg/systemer.
Det passer alle typer tanker, radiatorer og rørledningssystemer.
500 ml behandler 100 liter system (0,5%).
Vare nr. 007980


Safecleaner sats for gjennomspyling, filterventil

Kobles til Safecleaner filterventil for gjennomspyling av varmeanlegget.
Vare nr. 16450


Boilermag Clearner BM3 – 0,5L

Biolermag Clearner BM3 er et rensemiddel som fjerner slagg, avleiringer og partikler i varmeanlegg.
Forbedrer varmeoverføring.
500 ml behandler 100 liter system (0,5%).
Vare nr. 007960


Boilermag Protector BM1 – 0,5L

Boilermag Protector BM1 er langtidsbeskyttelse veske mot korrosjon og kalkavleiringer.
Protector BM1 er kompatibelt med alle metaller og materialer som normalt brukes i sentralfyringsanlegg/systemer.
Det passer alle typer tanker, radiatorer og rørledningssystemer.
500 ml behandler 100 liter system (0,5%).
Vare nr. 007965