Silencio trinnlydsplater 24 og 36mm

Silencio® Thermo er en trinnlydsplate med ferdig utfreste spor for rør til vannbåren gulvvarme.

Tykkelser 24/36 mm
Bredde - standardelement 600 mm
Bredde - vendeelement 300 mm
Lende - vende og standard element 1800 mm
Densitet p(kg/m3) 240-280
Varmeledningsevne λ(w/mk) o,o5
Rørdimensjon 16/17/20 mm

Silencio trinnlydsplater 24mm

Silencio 24 mm standardelement – 16/200
Silencio 24 mm standardelement – 16/300
Silencio 24 mm standardelement – 17/300
Silencio 24 mm vendeelement – 16-17/200
Silencio 24 mm vendeelement – 16-17/300
Silencio 24 mm tilførselselement – 16-17/100


Silencio trinnlydsplater 36mm

Silencio 36 mm standardelement – 16/200
Silencio 36 mm standardelement – 16/300
Silencio 36 mm standardelement – 17/300
Silencio 36 mm standardelement – 20/300
Silencio 36 mm vendeelement – 16-17/200
Silencio 36 mm vendeelement – 16-17/300
Silencio 36 mm vendeelement – 20/300
Silencio 36 mm tilførselselement – 16-17/100   
Silencio 36 mm tilførselselement – 20/100