Shuntgruppe


Fordelershunt

Fordelershunt gruppe 20-70 gr. for rørfordeler
med Grundfos Alpha 2L 25/60-130 sirk.pumpe.
Maks gulvvarmeareal 175 m².
Vare nr. 22097


Shuntgruppe

Shuntgruppe for konstanttemperaturregulering 20 – 50°, for maks 100 m² gulvvarmeareal. Sirkulasjonspumpe og rørfordeler i aktuell størrelse kommer i tillegg