SafeClearner2 filterventil

SafeCleraner2 filterventil er et høy effektivitets, magnetisk og -ikke magnetisk filter utformet for å beskytte alle type varmesystemer og fjerner tilnærmet alt av smuss, slam og partikler i systemet. Gjennom effektiv og konstant sirkulasjon vil det magnetiske filteret samle opp alle urenheter i kretsen og hindre dem i å sirkulere rundt i anlegget, og dermed unngår man slitasje og skade av alle komponenter i anlegget. Med bevegelig tilkobling gjør at filteret kan monteres både vertikalt og horisontalt på returledning i sirkulasjonssystemet.
For optimal  beskyttelse av varmeanlegget tilsette F.eks Fernox eller Boilermag Protector behandlingsvæske med 0,5 liter doser.
0,5 liter protector behandlingsveske dekker 100 liter vann.
SafeClearner er markedets sterkeste magnet på 11000 Gauss.
Leveres i 3/4" - 1" og 1 1/4" inv.g med kuleventiler.


SafeClearner2 filterventil – 22mmCU

SafeCleaner2 er et høy effektivitets, magnetisk og ikke-magnetisk filter utformet for å beskytte alle typer varmesystemer og fjerner tilnærmet alt av smuss, slam og partikler i systemet. Gjennom en effektiv og konstant sirkulasjon vil det magnetiske filteret samle alle urenheter i kretsen og hindre dem i å sirkulere rundt i anlegget, og dermed unngå slitasje og skade av alle komponenter i anlegget. Med bevegelig tilkobling gjør at filtret kan monteres både vertikalt og horisontalt på returen i sirkulasjonssystem. NB: For optimal beskyttelse av varmeanlegget tilsettes  Boilermag Protector behandlingsvæske med 0,5 liter doser (0,5 liter protector behandlingsvæsk dekker 100 liter vann). SafeCleaner2 er markedets sterkeste magnet på 11000 Gauss. 
Rørtilkobling: 22mmCU med kuleventil
KVS: 6,81m3/h
Temperaturområde: 0-90°C
Maks trykk: 4 bar
Vare nr. 16412

Last ned produktbeskrivelse

SafeClearner2 filterventil – 28mmCU

SafeCleaner2 er et høy effektivitets, magnetisk og ikke-magnetisk filter utformet for å beskytte alle typer varmesystemer og fjerner tilnærmet alt av smuss, slam og partikler i systemet. Gjennom en effektiv og konstant sirkulasjon vil det magnetiske filteret samle alle urenheter i kretsen og hindre dem i å sirkulere rundt i anlegget, og dermed unngå slitasje og skade av alle komponenter i anlegget. Med bevegelig tilkobling gjør at filtret kan monteres både vertikalt og horisontalt på returen i sirkulasjonssystem. NB: For optimal beskyttelse av varmeanlegget tilsettes  Boilermag Protector behandlingsvæske med 0,5 liter doser (0,5 liter protector behandlingsvæsk dekker 100 liter vann). SafeCleaner2 er markedets sterkeste magnet på 11000 Gauss. 
Rørtilkobling: 22mmCU med kuleventil
KVS: 6,81m3/h
Temperaturområde: 0-90°C
Maks trykk: 4 bar
Vare nr. 16415

Last ned produktbeskrivelse

SafeClearner2 filterventil – 3/4″

SafeCleaner2 er et høy effektivitets, magnetisk og ikke-magnetisk filter utformet for å beskytte alle typer varmesystemer og fjerner tilnærmet alt av smuss, slam og partikler i systemet. Gjennom en effektiv og konstant sirkulasjon vil det magnetiske filteret samle alle urenheter i kretsen og hindre dem i å sirkulere rundt i anlegget, og dermed unngå slitasje og skade av alle komponenter i anlegget. Med bevegelig tilkobling gjør at filtret kan monteres både vertikalt og horisontalt på returen i sirkulasjonssystem. NB: For optimal beskyttelse av varmeanlegget tilsettes  Boilermag Protector behandlingsvæske med 0,5 liter doser (0,5 liter protector behandlingsvæsk dekker 100 liter vann). SafeCleaner2 er markedets sterkeste magnet på 11000 Gauss. 
Rørtilkobling: 3/4″ INV med kuleventil
KVS: 6,81m3/h
Temperaturområde: 0-90°C
Maks trykk: 4 bar
Vare nr. 16400

Last ned produktbeskrivelse

SafeClearner2 filterventil – 1″

SafeCleaner2 er et høy effektivitets, magnetisk og ikke-magnetisk filter utformet for å beskytte alle typer varmesystemer og fjerner tilnærmet alt av smuss, slam og partikler i systemet. Gjennom en effektiv og konstant sirkulasjon vil det magnetiske filteret samle alle urenheter i kretsen og hindre dem i å sirkulere rundt i anlegget, og dermed unngå slitasje og skade av alle komponenter i anlegget. Med bevegelig tilkobling gjør at filtret kan monteres både vertikalt og horisontalt på returen i sirkulasjonssystem. NB: For optimal beskyttelse av varmeanlegget tilsettes  Boilermag Protector behandlingsvæske med 0,5 liter doser (0,5 liter protector behandlingsvæsk dekker 100 liter vann). SafeCleaner2 er markedets sterkeste magnet på 11000 Gauss. 
Rørtilkobling: 1″ INV med kuleventil
KVS: 7,51 m3/h
Temperaturområde: 0-90°C
Maks trykk: 4 bar
Vare nr. 16405

Last ned produktbeskrivelse

SafeClearner2 filterventil – 1 1/4″

SafeCleaner2 er et høy effektivitets, magnetisk og ikke-magnetisk filter utformet for å beskytte alle typer varmesystemer og fjerner tilnærmet alt av smuss, slam og partikler i systemet. Gjennom en effektiv og konstant sirkulasjon vil det magnetiske filteret samle alle urenheter i kretsen og hindre dem i å sirkulere rundt i anlegget, og dermed unngå slitasje og skade av alle komponenter i anlegget. Med bevegelig tilkobling gjør at filtret kan monteres både vertikalt og horisontalt på returen i sirkulasjonssystem. NB: For optimal beskyttelse av varmeanlegget tilsettes  Boilermag Protector behandlingsvæske med 0,5 liter doser (0,5 liter protector behandlingsvæsk dekker 100 liter vann). SafeCleaner2 er markedets sterkeste magnet på 11000 Gauss. 
Rørtilkobling: 1 1/4″ INV med kuleventil
KVS: 7,51 m3/h
Temperaturområde: 0-90°C 
Maks trykk: 4 bar
Vare nr. 16410

Last ned produktbeskrivelse

Safecleaner sats for gjennomspyling, filterventil

Kobles til Safecleaner filterventil for gjennomspyling av varmeanlegget.
Vare nr. 16450