SafeClearner2 filterventil

SafeCleraner2 filterventil er et høy effektivitets, magnetisk og -ikke magnetisk filter utformet for å beskytte alle type varmesystemer og fjerner tilnærmet alt av smuss, slam og partikler i systemet. Gjennom effektiv og konstant sirkulasjon vil det magnetiske filteret samle opp alle urenheter i kretsen og hindre dem i å sirkulere rundt i anlegget, og dermed unngår man slitasje og skade av alle komponenter i anlegget. Med bevegelig tilkobling gjør at filteret kan monteres både vertikalt og horisontalt på returledning i sirkulasjonssystemet.
For optimal  beskyttelse av varmeanlegget tilsette F.eks Fernox eller Boilermag Protector behandlingsvæske med 0,5 liter doser.
0,5 liter protector behandlingsveske dekker 100 liter vann.
SafeClearner er markedets sterkeste magnet på 11000 Gauss.
Leveres i 3/4" - 1" og 1 1/4" inv.g med kuleventiler.


Safecleaner sats for gjennomspyling, filterventil

Kobles til Safecleaner filterventil for gjennomspyling av varmeanlegget.
Vare nr. 16450