Mirkobobleutskillere


Spirovent mikrobobleutskiller

Spirovent mikrobobleutskillere for automatisk utlufting og fjerning luftbobler i gulvvarme og radiatoranlegg.
Monteres på vennrett rørledning.
Vare nr. 16300  Spirovent mikrobobleutskiller 3/4″ inv.g
Vare nr. 16305  Spirovent mikrobobleutskiller 1″ inv.g
Vare nr. 16310  Spirovent mikrobobleutskiller 1 1/4″ inv.g
Vare nr. 16315  Spirovent mikrobobleutskiller 1 1/2″ inv.g


Watts Mikrobobleutskiller ERD

Vare nr. 16050  Mikrobobleutskiller LK805 – 1 » inv.
Vare nr. 16055  Mikrobobleutskiller LK805 – 1 1/2 » inv.
1 stk svart for automatisk avluftning,
samt 1 stk rød för manuell avluftning.


RBM Mikrobobleutskiller

Mikrobobleutskillere for automatisk utlufting og fjerning luftbobler i gulvvarme og radiatoranlegg.
Vare nr. 16000  RBM mikrobobleutskiller 3/4″ inv.g
Vare nr. 16005  RBM mikrobobleutskiller 1″ inv.g
Vare nr. 16010  RBM mikrobobleutskiller 1 1/4″ inv.g
Vare nr. 16015  RBM mikrobobleutskiller 1 1/2″ inv.g
Vare nr. 16020  RBM mikrobobleutskiller 2″ inv.g