Vexve AM 10

AM 10 er en avansert, ute temperaturstyrt shuntautomatikk for først og fremst gulvvarmeanlegg. AM 10 måler stadig turvannstemperaturen og utetemperaturen og regulerer shuntventilen slik at varmesystemet alltid har den turvannstemperaturen som motsvarer rådende varmebehov i bygningen.

Last ned produktbeskrivelse