Shuntautomatikk

Shuntautomatikk for nøyaktig styring/regulering av gulvvarme og radiatoranlegg med bl.a utekompensering og nattsenking.


Thermomatic EC Home O inkl. motor & uteføler

Thermomatic EC Home O, komplett med motor, styringspanel og samt uteføler.


Thermomatic EC Home RO inkl. motor, romtermostat & uteføler

Thermomatic EC Home RO, komplett med motor, styringspanel, trådbundet romtermostat og samt uteføler.


Thermomatic EC Home WLO inkl. motor, romtermostat & uteføler

Thermomatic EC Home RO, komplett med motor, styringspanel, trådløs romtermostat og samt uteføler.


Vexve AM 20 shuntautomatikk

AM 20 trådløs shuntautomatikk med motor 24 volt for regulering av radiator eller gulvvarmesystem etter romtemperaturen.

Vare nr. 13021


Vexve AM CT konstanttemperatur

AM CT er perfekt for å opprettholde konstanttemperatur på turvannet for gulvvarme eller radiatorssystem. AM CT er lett å installere på shuntventilen og CT har all styring på selve regulatoren.

Vare nr. 13030


Vexve AM10 shuntautomatikk

AM 10 shuntautomatikk med utetemperaturstyring, uten nattsenking men forberedt for romtermostat.
Perfekt for regulering av små og store gulvvarmeanlegg.

Vare nr. 13000


Vexve AM 40 shuntautomatikk

Vexve AM 40 med digtal display og nattsenking for styring av en eller to varmekretser.
1 stk shuntmotor  24 volt + uteføler og turvannsføler.
Kan utvides med ekstra motor ( vare nr. 13027 )

Vare nr. 13022


Utvidelses kit A – AM 40

Trådløs romtermostat med antenne – til AM 40 ( valgfritt )

Vare nr. 13024


Utvidelses kit B – ekstra motor AM 40

Motor 24 volt + T1 turvannsføler for varmekrefts nr. 2 til AM 40 styringssentral

Vare nr. 13027


Adapter for Esbe shuntventiler

Adapter for ESBE shuntventiler ved montering
av AM 10, AM 20, AM 40 eller AM CT.

Vare nr. 13375