Shuntautomatikk

Shuntautomatikk for nøyaktig styring/regulering av gulvvarme og radiatoranlegg med bl.a utekompensering og nattsenking.


Thermomatic EC Home O inkl. motor & uteføler

Thermomatic EC Home O, komplett med motor, styringspanel og samt uteføler.


Thermomatic EC Home RO inkl. motor, romtermostat & uteføler

Thermomatic EC Home RO, komplett med motor, styringspanel, trådbundet romtermostat og samt uteføler.


Thermomatic EC Home WLO inkl. motor, romtermostat & uteføler

Thermomatic EC Home RO, komplett med motor, styringspanel, trådløs romtermostat og samt uteføler.