Nødstrømsanlegg

Med eget nødstrømsanlegg og 12 Volt batteri/er, kan du drifte nødvendige komponenter i ditt varmeanlegg som sirkulasjonspumper, shuntautomatikk ved strømbrudd. Ved strømbrudd kobler systemet inn automatisk og henter 230 Volt fra omformeren via 12 Volt`s batteriet og kobler ut igjen når strømmen kommer tilbake. I vedfyringsanlegg er det meget gunstig med nødstrømanlegg,  som gir  full driftssikkerhet og sirkulasjon i varmesystemet ved et strømbrudd.


Komplett nødstrømspakke 300 watt

▪ 300 watt omformer 12/230 volt.
▪ Elektronisk batterileder, Gebe DFC530 
▪ Automatikkboks for veksling fra 230 til 12 Volt og omvendt.


Komplett nødstrømspakke 600 watt

▪ 600 watt omformer 12/230 volt.
▪ Elektronisk batterileder, Gebe DFC530 
▪ Automatikkboks for veksling fra 230 til 12 Volt og omvendt.