Laddomat m/ pumpe

Laddomat er ett kompakt laddepakke for sammenkopling av alle typer av biobrenselkjeler og vedovner med vannkappe som kolbes til akkumulatorsystem. Laddomaten regulerer kjelens temperatur slik at den alltid holder en konstant returtemperatur tilbake til kjelen hvilket bidrar til best mulig forbrenning og siktning i akkumulatortanken.

Produktblad:
Laddomat 20
Laddomat 21-60 og 21-100


Laddomat 20

Laddomat 20 med sirkulasjonspumpe for vedkjeler og vedovner med vannkappe
Maks effekt: 60 kW
Termostat: 57°C, 63°C, 66°C, 72°C, 78°C og 83°C
Avstengingsunioner: 1″
11206357 Laddomat 20, 57°C termisk innsats
11206363 Laddomat 20, 63°C termisk innsats
11206366  Laddomat 20, 66°C termisk innsats
11206372  Laddomat 20, 72°C termisk innsats
11206378  Laddomat 20, 78°C termisk innsats
11206383  Laddomat 20, 83°C termisk innsats

Last ned produktbeskrivelse

Laddomat 21-60

Laddomat 21-60 med sirkulasjonspumpe for fyrkjeler.
Maks kjeleeffekt: 80 kW
Termostat: 57°C, 63°C, 66°C, 72°C, 78°C og 82°C
Avstengingsunioner: R32 – 1 1/4″ (R40 og R50 adapterkit som tilbehør)
11266457  Laddomat 21-60, 57°C termisk innsats
11266461  Laddomat 21-60, 63°C termisk innsats
11266466  Laddomat 21-60, 66°C termisk innsats
11266472  Laddomat 21-60, 72°C termisk innsats
11266478  Laddomat 21-60, 78°C termisk innsats
11266482  Laddomat 21-60, 82°C termisk innsats

Last ned produktbeskrivelse

Laddomat 21-100

Laddomat 21-100 med sirkulasjonspumpe for fyrkjeler.
Maks kjeleeffekt: 120 kW
Termostat: 57°C, 63°C, 66°C, 72°C, 78°C og 82°C
Avstengingsunioner: R32 – 1 1/4″ (R40 og R50 adapterkit som tilbehør)
11214157  Laddomat 21-60, 57°C termisk innsats
11214163  Laddomat 21-60, 63°C termisk innsats
11214166  Laddomat 21-60, 66°C termisk innsats
11214272  Laddomat 21-60, 72°C termisk innsats
11214278  Laddomat 21-60, 78°C termisk innsats
11214282  Laddomat 21-60, 82°C termisk innsats

Last ned produktbeskrivelse

Laddomatic 195-220 kW

Laddomatic er en serie motorisert laddomater for kjeler opp til 240 kW.
17180104   Laddomatic TCC, Kvs 18, R32, YP10, 195 kW
17180202   Laddomatic TVM, Kvs 18, R32, YP10, 195 kW
17180103   Laddomatic TCC, Kvs 18, R32, YP12, 220 kW
17180203   Laddomatic TVM, Kvs 18, R32, YP12, 220 kW


Laddomatic XXL 280-800 kW

Laddomatic XXL er en serie motoriserte laddomat til større kjeler.
Koblingene leveres ferdigmontert og testes for å imøtekomme markedets behov.
17250101  Laddomatic TCC, Kvs 25, DN40, Magna1 40-80, 280 kW
17250301  Laddomatic TVM, Kvs 25, DN40, Magna1 40-80, 280 kW
17250102  Laddomatic TCC, Kvs 25, DN40, Magna1 40-150, 480 kW
17250302  Laddomatic TVM, Kvs 25, DN40, Magna1 40-150, 480 kW
17630101  Laddomatic TCC, Kvs 63, DN65, Magna1 65-80, 600 kW
17630301  Laddomatic TVM, Kvs 63, DN65, Magna1 65-80, 600 kW
17630102  Laddomatic TCC, Kvs 63, DN65, Magna1 65-120, 800 kW
17630302  Laddomatic TVM, Kvs 63, DN65, Magna1 65-120, 800 kW