Laddomat m/ pumpe

Laddomat er ett kompakt laddepakke for sammenkopling av alle typer av biobrenselkjeler og vedovner med vannkappe som kolbes til akkumulatorsystem. Laddomaten regulerer kjelens temperatur slik at den alltid holder en konstant returtemperatur tilbake til kjelen hvilket bidrar til best mulig forbrenning og siktning i akkumulatortanken.

Produktblad:


Laddomat 20

Se produktblad: 
Laddomat 20 med sirkulasjonspumpe for vedovner med vannkappe
Maks effekt: 40 kW
Termostat: 63 °C
Avstengingsunioner: 1″
Vare nr. 11206363


Laddomat 21-60

Se produktblad: Laddomat 21-60 og 21-100
Laddomat 21-60 med sirkulasjonspumpe for fyrkjeler.
Maks kjeleeffekt: 80 kW
Termostat: 57°C, 63°C, 66°C, 72°C, 78°C og 82°C
Avstengingsunioner: R32 – 1 1/4″ (R40 og R50 adapterkit som tilbehør)
Vare nr. 11266457 (57°C)
Vare nr. 11266461 (63°C)
Vare nr. 11266466 (66°C)
Vare nr. 11266472 (72°C)
Vare nr. 11266478 (78°C)
Vare nr. 11266482 (82°C)


Laddomat 21-100

Se produktblad: Laddomat 21-60 og 21-100
Laddomat 21-100 med sirkulasjonspumpe for fyrkjeler.
Maks kjeleeffekt: 120 kW
Termostat: 57°C, 63°C, 66°C, 72°C, 78°C og 82°C
Avstengingsunioner: R32 – 1 1/4″ (R40 og R50 adapterkit som tilbehør)
Vare nr. 11214157 (57°C)
Vare nr. 11214163 (63°C)
Vare nr. 11214166 (66°C)
Vare nr. 11214272 (72°C)
Vare nr. 11214278 (78°C)
Vare nr. 11214282 (82°C)