Laddomat m/ pumpe

Termovar laddomat 810 er ett kompakt laddepakke for sammenkopling av alle typer av biobrenselkjeler og vedovner med vannkappe som kolbes til akkumulatorsystem. Termovar laddomat regulerer kjelens temperatur slik at den alltid holder en konstant returtemperatur tilbake til kjelen hvilket bidrar til best mulig forbrenning og siktning i akkumulatortanken.

Produktblad: Laddomat LK 810 ThermoMat 2.0G


Laddomat LK 810 ThermoMat 2.0G – 55°C

LK 810 laddomat med sirkulasjonspumpe for vedkjeler 60-75 kW
Type sirkulasjonspumpe: Grundfos UPM3 AUTO L
Åpningstemperatur: 55 °C
Avstengingsunioner: 1 1/4″ invg
Vare nr. 13084


Laddomat LK 810 ThermoMat 2.0G – 65°C

LK 810 laddomat med sirkulasjonspumpe for vedkjeler 50-60 kW
Type sirkulasjonspumpe: Grundfos UPM3 AUTO L
Åpningstemperatur: 65 °C
Avstengingsunioner: 1 1/4″ invg
Vare nr. 13083


Laddomat LK 810 ThermoMat 2.0G – 60°C

LK 810 laddomat for vedovner med vannkappe inntil 20 kW
Type sirkulasjonspumpe: Grundfos UPM3 AUTO L
Åpningstemperatur: 60 °C
Avstengingsunioner: 1″ invg
Vare nr. 13088


Laddomat LK 810 ThermoMat 2.0G – 65°C

LK 810 laddomat med sirkulasjonspumpe for vedkjeler 25-40 kW
Type sirkulasjonspumpe: Grundfos UPM3 AUTO L
Åpningstemperatur: 65 °C
Avstengingsunioner: 1″ invg
Vare nr. 13080