Gulvvarmesentraler - på vegg

Vi leverer komplett og ferdig sammensatt varmesentral med el-kassett fra 3 til 12 kW til gulvvarmesystem, der alle nødvendige komponenter inngår og er montert før levering. Kun oppfylling / lufting av rørlegger og strømtilkobling av elektriker kommer i tillegg.

I komplett varmesentral inngår følgende komponenter som standard:
· Isolert el-kassett ( 1 eller 2 hulls )
· Mekanisk 2-trinns termostatstyring 0-50 gr. eller 30-90 gr. med egen overopphetingstermostat.
· Elektrisk kolbe 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 eller 12 kW ( 1 eller 3-fas 230 volt / 3-fas 400 volt )
· Ekspansjonskar 3, 6 eller 10 liter  - 0.5 bar
· Serviceventil for ekspansjonskar
· Grundfos eller ImpPumps sirkulasjonspumpe m/ unioner 
· Automatisk lufte  ( manuell luftepotte ved innbyggingsskap )
· Sikkerhetsventil 2,5 kg - 1/2"
· Hydrotermometer
· Gulvvarmerørfordeler med flowvisning og påfyllingsventiler ( 2 til 12 kurser )
· Fordelerskap ( varmesentral for innbygging i skap )

Valgfritt, men anbefalt tilbehør:
· Armbåndstermostat for stopp av sirkulasjonspumpe ved feil med termostat og for høy utgående turtemperatur.
· Elektronisk termostatstyring istedenfor mekanisk,  som gir en mer nøyaktig og sikker regulering av turtemperatur.
( Dette anbefales på el-kassetter som monter i hytter og fritidshus )


Gulvvarmesentral 1hulls 2-6 kW – på vegg

Komplett gulvvarmesentral 1hulls for montering på vegg:
El-kassett 3 kW
El-kassett 4,5 kW
El-kassett 6 kW
Leveres med mekanisk termostatstyring 0-50°C, gulvvarmefordeler, sirkulasjonspumpe, ekspansjonskar, hydrotermometer, sikkerhetsventil, luftepotte mm.
El-kolbe kan leveres for 230V 1fas,  230V 3fas  eller 400V 3fas.


Gulvvarmesentral 2hulls 7,5-12 kW – på vegg

Komplett gulvvarmesentral for montering på vegg:
El-kassett 7,5 kW (3+4,5kW)
El-kassett 8 kW    (2+6kW)
El-kassett 9 kW    (4,5+4,5kW ev. 3+6kW)
El-kassett 12 kW  (6+6kW)
Leveres med mekanisk termostatstyring 0-50°C, gulvvarmefordeler, sirkulasjonspumpe, ekspansjonskar, hydrotermometer, sikkerhetsventil, luftepotte mm.
El-kolbene kan leveres for 230V 3fas  eller 400V 3fas.