MPG20 - Propylenglykol


MPG20 glykolbasert kjølevæske – 25L kanne (BRINEOL CORRPRO)

Bruksområder: Vannbårne kjøle/varmesystemer.
35% tilsvarer -17,5 gr. med 1 del MGP 20 og 1,85 del vann


MPG20 glykolbasert kjølevæske – 200L Fat (BRINEOL CORRPRO)

Bruksområder: Vannbårne kjøle/varmesystemer.
35% tilsvarer -17,5 gr. med 1 del MPG 20 og 1,85 del vann


MPG20 glykolbasert kjølevæske – 1000L IBC (BRINEOL CORRPRO)

Bruksområder: Vannbårne kjøle/varmesystemer.
35% tilsvarer -17,5 gr. med 1 del MGP 20 og 1,85 del vann