HX-I 95 ethanol

HX-I er med korrosjonsinhibitor som danner mikrofilm som beskytter svartstål og kobber.
Bruksområder: kald side på varmepumpesystemer, idrettsbaner og gatevarme.
OBS! 95% etanol er klasset meget brannfarlig så disse ikke lagres i teknisk rom i konsentrert form.
HX i CorrPro tilsatt i gamle HX-anlegg kan føre til at gammel smuss og korrosjon løses opp og man får mer partikler i filtrere osv. Skulle dette skje er det et tegn på at anlegget har korrosjons problematikk og man bør etterfylle med «Inhibitor HX» for å fjerne korrosjonsproblematikken fra anlegget og dermed unngå fremtidige og mer kostbare problemer.


HX-I 95 etylenglykolbasert kjølevæske – 25L kanne (Konsentrert med 6% inhibitor)

HX-I er en kuldebærer ment for sekundærkretsen i varme-pumper og kjøleanlegg, med korrosjonsinhibitor som danner mikrofilm som beskytter svartstål og kobber.
Bruksområder: kald side på varmepumpesystemer, idrettsbaner og gatevarme.
Volum: 25L kanne
Vare nr. 2024296


HX-I 95 etylenglykolbasert kjølevæske – 200L Fat (Konsentrert med 6% inhibitor)

HX-I er en kuldebærer ment for sekundærkretsen i varme-pumper og kjøleanlegg, med korrosjonsinhibitor som danner mikrofilm som beskytter svartstål og kobber.
Bruksområder: kald side på varmepumpesystemer, idrettsbaner og gatevarme
Volum: 200L fat
Vare nr. 2024301


HX-I 95 etylenglykolbasert kjølevæske – 1000L IBC (Konsentrert med 6% inhibitor)

HX-I er en kuldebærer ment for sekundærkretsen i varme-pumper og kjøleanlegg, med korrosjonsinhibitor som danner mikrofilm som beskytter svartstål og kobber.
Bruksområder: kald side på varmepumpesystemer, idrettsbaner og gatevarme.
Volum: 1000L IBC container
Vare nr. 2024302