EL ECO 150 til 504kW


Osby Parca EL 500 Eco II, 230/400V

Store elektrokjeler fra 150til 504kW.
Nrf. nr       Modeller:
8200514   Osby Parca EL 500 Eco II, 150 kW 230V
8200515   Osby Parca EL 500 Eco II, 225 kW 230V
8200516   Osby Parca EL 500 Eco II, 312 kW 230V
8200507   Osby Parca EL 500 Eco II, 204 kW 400V
8200508   Osby Parca EL 500 Eco II, 252 kW 400V
8200509   Osby Parca EL 500 Eco II, 315 kW 400V
8200511    Osby Parca EL 500 Eco II, 378 kW 400V
8200512   Osby Parca EL 500 Eco II, 441 kW 400V
8200513   Osby Parca EL 500 Eco II, 504 kW 400V

Last ned produktbeskrivelse

Osby Parca EL 500 Eco S II, 230/400V

Eco II S-Serien har innebygget sikkerhetsutstyr for å tilfredsstille SS-EN 12828.
Sikerhetskretsen kan også bygges ut med opptil to eksterne beskyttelser, som for eksempel ekstra nødstopp. Disse kan tilbakestilles manuelt. Styresystemets relékort er utstyrt med LED på både innganger og utganger slik at det er lett å se hva som er aktivert.
Nrf. nr       Modeller:
8200524   Osby Parca EL 500 Eco II, S 150 kW 230V
8200525   Osby Parca EL 500 Eco II, S 225 kW 230V
8200526   Osby Parca EL 500 Eco II, S 312 kW 230V
8200517   Osby Parca EL 500 Eco II, S 204 kW 400V
8200518   Osby Parca EL 500 Eco II, S 252 kW 400V
8200519   Osby Parca EL 500 Eco II, S 315 kW 400V
8200521   Osby Parca EL 500 Eco II, S 378 kW 400V
8200522   Osby Parca EL 500 Eco II, S 441 kW 400V
8200523   Osby Parca EL 500 Eco II, S 504 kW 400V

Last ned produktbeskrivelse