Osby Parca el-kjeler 36-504 kW

Osby Parca produserer anerkjente elektrokjeler, komplette med innebygd sikkerhetsutstyr. En svært smidig og komfortabel løsning som er godkjent av akkrediterte organer. Elektrokjelene installeres ofte i kombinasjon med andre varmekilder som varmepumper, fastbrenselkjeler eller solfangere.


Osby Parca EL 36 og 50kW, 230/400V

Små el-kjeler på 36 og 50kW.
Nrf nr.        Modeller:
8200483   Osby Parca EL 36 Eco, 36kW 230V
8200484   Osby Parca EL 50 Eco, 50kW 230V
8200489   Osby Parca EL 36 Eco, 36kW 400V
8200491   Osby Parca EL 50 Eco, 50kW 400V

Last ned produktbeskrivelse

Osby Parca EL 160 ECO, 230/400V

Mellomstore elektrokjeler fra 69kW til 156kW.
Nrf nr.       Modeller:
8200277   Osby Parca EL 160 Eco, 69kW 230V
8200278   Osby Parca EL 160 Eco 96kW 230V
8200272   Osby Parca EL 160 Eco, 72kW 400V
8200273   Osby Parca EL 160 Eco, 93kW 400V
8200274   Osby Parca EL 160 Eco, 114kW 400V
8200275   Osby Parca EL 160 Eco, 135kW 400V
8200276   Osby Parca EL 160 Eco, 156kW 400V

Last ned produktbeskrivelse

Osby Parca EL 160 ECO S, 230/400V

Eco II S-Serien har innebygget sikkerhetsutstyr for å tilfredsstille SS-EN 12828.
Sikerhetskretsen kan også bygges ut med opptil to eksterne beskyttelser, som for eksempel ekstra nødstopp. Disse kan tilbakestilles manuelt. Styresystemets relékort er utstyrt med LED på både innganger og utganger slik at det er lett å se hva som er aktivert.
Mellomstore elektrokjeler fra 69kW til 156kW.
Nrf nr.       Modeller:
8200285   Osby Parca EL 160 S Eco, 69kW 230V
8200286   Osby Parca EL 160 S Eco 96kW 230V
8200279   Osby Parca EL 160 S Eco, 72kW 400V
8200281   Osby Parca EL 160 S Eco, 93kW 400V
8200282   Osby Parca EL 160 S Eco, 114kW 400V
8200283   Osby Parca EL 160 S Eco, 135kW 400V
8200284   Osby Parca EL 160 S Eco, 156kW 400V

Last ned produktbeskrivelse

Osby Parca EL 500 Eco II, 230/400V

Store elektrokjeler fra 150til 504kW.
Nrf. nr       Modeller:
8200514   Osby Parca EL 500 Eco II, 150 kW 230V
8200515   Osby Parca EL 500 Eco II, 225 kW 230V
8200516   Osby Parca EL 500 Eco II, 312 kW 230V
8200507   Osby Parca EL 500 Eco II, 204 kW 400V
8200508   Osby Parca EL 500 Eco II, 252 kW 400V
8200509   Osby Parca EL 500 Eco II, 315 kW 400V
8200511    Osby Parca EL 500 Eco II, 378 kW 400V
8200512   Osby Parca EL 500 Eco II, 441 kW 400V
8200513   Osby Parca EL 500 Eco II, 504 kW 400V

Last ned produktbeskrivelse

Osby Parca EL 500 Eco S II, 230/400V

Eco II S-Serien har innebygget sikkerhetsutstyr for å tilfredsstille SS-EN 12828.
Sikerhetskretsen kan også bygges ut med opptil to eksterne beskyttelser, som for eksempel ekstra nødstopp. Disse kan tilbakestilles manuelt. Styresystemets relékort er utstyrt med LED på både innganger og utganger slik at det er lett å se hva som er aktivert.
Nrf. nr       Modeller:
8200524   Osby Parca EL 500 Eco II, S 150 kW 230V
8200525   Osby Parca EL 500 Eco II, S 225 kW 230V
8200526   Osby Parca EL 500 Eco II, S 312 kW 230V
8200517   Osby Parca EL 500 Eco II, S 204 kW 400V
8200518   Osby Parca EL 500 Eco II, S 252 kW 400V
8200519   Osby Parca EL 500 Eco II, S 315 kW 400V
8200521   Osby Parca EL 500 Eco II, S 378 kW 400V
8200522   Osby Parca EL 500 Eco II, S 441 kW 400V
8200523   Osby Parca EL 500 Eco II, S 504 kW 400V

Last ned produktbeskrivelse