Høy temp 30-90°C


El-kassett/varmesentral 3 kW, 2-trinns 30-90°C

1 stk El-kassett for 1×2″ el-kolbe 
1 stk  3 kW el-kolbe R50 med mekanisk 2-trinnstermostat 30-90°C
og 110°C overopphetingstermostat
1 stk  Wita UHE 25/55 sirkulasjonspumpe (trykkstyrt )
2 stk  Avsteningsunioner 1″
1 stk  Watts VR ekspansjonsskar 5 liter
1 stk  Serviceventil 3/4″
1 stk  Automatisk luftepotte
1 stk  Sikkerhetsventil 1/2″ –  2,5 kg
1 stk  Hydrotermometer
1 stk  SafeCleaner filterventil m/ magnetstav
** Leveres i løse komponenter – uten rørdeler


El-kassett/varmesentral 4,5 kW, 2-trinns 30-90°C

1 stk El-kassett for 1×2″ el-kolbe 
1 stk  4,5 kW el-kolbe R50 med mekanisk 2-trinnstermostat 30-90°C
og 110°C overopphetingstermostat
1 stk  Wita UHE 25/55 sirkulasjonspumpe (trykkstyrt )
2 stk  Avsteningsunioner 1″
1 stk  Watts VR ekspansjonsskar 5 liter
1 stk  Serviceventil 3/4″
1 stk  Automatisk luftepotte
1 stk  Sikkerhetsventil 1/2″ –  2,5 kg
1 stk  Hydrotermometer
1 stk  SafeCleaner filterventil m/ magnetstav
** Leveres i løse komponenter – uten rørdeler


El-kassett/varmesentral 6 kW, 2-trinns 30-90°C

1 stk El-kassett for 1×2″ el-kolbe 
1 stk  6 kW el-kolbe R50 med mekanisk 2-trinnstermostat 30-90°C
og 110°C overopphetingstermostat
1 stk  Wita UHE 25/55 sirkulasjonspumpe (trykkstyrt )
2 stk  Avsteningsunioner 1″
1 stk  Watts VR ekspansjonsskar 5 liter
1 stk  Serviceventil 3/4″
1 stk  Automatisk luftepotte
1 stk  Sikkerhetsventil 1/2″ –  2,5 kg
1 stk  Hydrotermometer
1 stk  SafeCleaner filterventil m/ magnetstav
** Leveres i løse komponenter – uten rørdeler


El-kassett/varmesentral 9 kW, 2-trinns 30-90°C

1 stk El-kassett for 2×2″ el-kolbe 
2 stk  4,5 kW el-kolbe R50 med mekanisk 2-trinnstermostat 30-90°C
og 110°C overopphetingstermostat
1 stk  Wita UHE 25/55 sirkulasjonspumpe (trykkstyrt )
2 stk  Avsteningsunioner 1″
1 stk  Zilmet ekspansjonsskar 10 liter
1 stk  Serviceventil 3/4″
1 stk  Automatisk luftepotte
1 stk  Sikkerhetsventil 1/2″ –  2,5 kg
1 stk  Hydrotermometer
1 stk  SafeCleaner filterventil m/ magnetstav
** Leveres i løse komponenter – uten rørdeler


El-kassett/varmesentral 12 kW, 2-trinns 30-90°C

1 stk El-kassett for 2×2″ el-kolbe 
2 stk  6 kW el-kolbe R50 med mekanisk 2-trinnstermostat 30-90°C
og 110°C overopphetingstermostat
1 stk  Wita UHE 25/55 sirkulasjonspumpe (trykkstyrt )
2 stk  Avsteningsunioner 1″
1 stk  Zilmet ekspansjonsskar 10 liter
1 stk  Serviceventil 3/4″
1 stk  Automatisk luftepotte
1 stk  Sikkerhetsventil 1/2″ –  2,5 kg
1 stk  Hydrotermometer
1 stk  SafeCleaner filterventil m/ magnetstav
** Leveres i løse komponenter – uten rørdeler