Ekspansjonskar

Ekspansjonskar 3-800liter med membran for tappvannen, eget vatten, kjølesystem og varmesystem.
Rustfri og åpen ekspansjonskar 35-1000L  for varme og kjøleanlegg.