Digital temperaturvisning

Digital termometer for visning av flere ulike temperatur, f. eks i akkumulatortanker. Boksen leveres med 1 meter følerkabler, men kan skjøtes med signalkabel. Boksen med valgfritt antall digitale termometer kan monteres i valgfritt rom og følerne festes på tanken eller varmekilde.


Digital temperaturvisning

Vare nr. 19200  Digitalvisningsboks med 1 display og NTC 1,5m føler
Vare nr. 19300  Digitalvisningsboks med 2 display og NTC 1,5m følere
Vare nr. 19400  Digitalvisningsboks med 3 display og NTC 1,5m følere
Vare nr. 19500  Digitalvisningsboks med 4 display og NTC 1,5m følere
Vare nr. 19600  Digitalvisningsboks med 5 display og NTC 1,5m følere
Vare nr. 19000  Digitalvisningsboks med 6 display og NTC 1,5m følere