Slamavskiller


Graf slamavskiller 3750L

  • Ter Graf slamavskiller 3750L, 2 kammer
  • Inn og utløpshøyde: 1280mm/1240mm.
  • Leveres med slamflyktsfilter og teleskopslokk med en belastning på 150kg.
Last ned produktbeskrivelse

Graf slamavskiller 4800L

  • Ter Graf slamavskiller 4800L, 2 kammer
  • Inn og utløpshøyde: 1400mm/1360mm
  • Leveres med slamflyktsfilter og teleskopslokk med en belastning på 150kg.
Last ned produktbeskrivelse

Graf slamavskiller 6500L

  • Ter Graf slamavskiller 6500L, 2 kammer
  • Inn og utløpshøyde: 1550mm/1510mm
  • Leveres med slamflyktsfilter og teleskopslokk med en belastning på 150kg.
Last ned produktbeskrivelse