Akkumulatortanker

Akkumulatortanken er å anse som varmeanleggets batteri og en benyttes sammen med vedkjele, vedovn med vannkappe, varmepumper og solvarmeanlegg.
Det er derfor viktig at varmekilden og størrelsen på akkumulatortank passer til hverandre.
Vi levere både ferdig isolerte runde akkumulatortanker og uisolerte tanker som da isoleres i fyrrommet med 20-30 cm glava husisolasjon for å få nok isolasjonsevne rundt tanken. Rektangulære tanker leveres kun uisolert for å kunne gå gjennom trange passasjer og dører.

Vedfyring med sentral vedkjele:
Ved dimensjonering av akkumulatortank til sentral vedkjele er utgangspunktet minimum 12 liter akkumulatorvolum pr. m² boligareal eller 75 liter pr. kWkjeleeffekt. Akkumulatortanken kan leveres med tappevannsspiral som sørger for at anleggetkan levere varmt forbruksvann i boligen. På denne måten kan man dekket varme og varmtvannsbehovet hele året kun ved hjelp vedfyring. Tillegg kan vi også leveres en solvarmespiral for solfangeranlegg.
Eksempel: Vedkjele på 35 kW  x 75 liter = 2625 liter (Anbefalt tankvolum 2500 eller 300liter)

Vedfyring med vedovn m/ vannkappe:
Ved dimensjonering av akkumulatortank til vedovn m/ vannkappe er utgangspunktet minimum 75 liter pr. kW effekt vedovnen gir til vann.
Eksempel: Vedovn med 7 kW til vann x 75 liter = 525 liter (Anbefalt tankvolum 500 liter)

Solvarmeanlegg:
Akkumulatortanken bør være minst 200 liter/person ved romoppvarming og tappevarmtvann.

Produktblad:
Borø Akkumulatortanker 150-6000 L
LADDO akkumulatortank 500-8000L