Mainfloor trinnlydsplate 30-2

Byggehøyde: 30mm
Rutenett: cc50mm 
Dynamisk stivhet SD: 20 MN/m³
Varmelederkapasitet:  0,040 W/mK
Trinnlydsdemping: 29 dB
Varmegjennomtrengning koeffisients Ré : 0,75m²K/W,
Trafikklast: 5,0 kPa  (5,0 kPa =500kg/m²
Vare nr. 50903020
Besøk vår nettbutikk for priser og bestilling:
https://bergli.pressiswebshop.com/products/Trinnlydplate_-Tacker_EPS