Mainfloor trinnlydsplate 25-2

Byggehøyde: 25mm
Rutenett: cc50mm 
Dynamisk stivhet SD: 20 MN/m³
Varmelederkapasitet:  0,045 W/mK
Trinnlydsdemping: 28 dB
Varmegjennomtrengning koeffisients Ré : 0,55m²K/W,
Trafikklast: 4,0 kPa  (4,0 kPa =400kg/m²)
Vare nr. 50903252
Besøk vår nettbutikk for priser og bestilling:
https://bergli.pressiswebshop.com/products/Trinnlydplate_-Tacker_EPS