Mainfloor trinnlydsplate 20-2

Byggehøyde: 20mm
Rutenett: cc50mm 
Dynamisk stivhet SD: 20 MN/m³
Varmelederkapasitet:  0,045 W/mK
Trinnlydsdemping: 28 dB
Varmegjennomtrengning koeffisients Ré : 0,44²K/W,
Trafikklast: 4,0 kPa  (4,0 kPa =400kg/m²)
Vare nr. 50903034
Besøk vår nettbutikk for priser og bestilling:
https://bergli.pressiswebshop.com/products/Trinnlydplate_-Tacker_EPS