06.11.2020
Arne Bergli AS har inngått avtale med ATTACK, s.r.o. i Slovakia og blir norsk importør av Attack SLX vedkjeler med lambda styring for det
norske markedet.
ATTACK SLX vedkjeler er beregnet for effektiv og økonomisk oppvarming av bolighus, hytter, gårdsbruk og næringsbygg. Volumet på SLX-kjelens vedkammer er unikt og sikrer ekstra lange fyringsintervaller. Når dybden på vedmagasinet er hele 69 cm (Attack 35) og 79 cm (Attack 55) blir arbeidet med kapping av veden veldig enkelt og tidsbesparende. Volumet på SLX-kjelens vedkammer er 200 liter (Attack 35) og 230 liter (Attack 55). ATTACK SLX LAMBDA Touch består av en godt lesbar berøringsskjerm som gir rask tilgang til nødvendige informasjoner og innstillinger. Les mer
______________________________________________________________________________
26.10.2020

Arne Bergli AS satser videre og har inngått avtale med AUER i Frankrike.
Vi selger og lagerfører nå Gialix elektrokjeler fra 12-196 kW til det norske markedet. De nøye utvalgte komponentene og smart design gjør Gialix til en ekstremt stille og pålitelige el-kjeler.
AUER har vært i forkant med forskning og innovasjon i over 120 år, og vi tilbyr et bredt utvalg av varme- og varmtvannsløsninger.
Fra AUER lagerfører vi:

– Gialix mobil og flyttbar el-kjele på 12 kW med bl.a eget tørkeprogram for vannbåren gulvvarme i betong.
– Gialix MT 12kW med to varmekretser (gulvvarme og radiatorsystem)
– Gialix MA i 3 størrelser fra 32 til 196 kW, der kjelens rørtilkoblinger er plassert på toppen av kjelen og tilgang til alle komponenter gjennom fronten av kjelen. Gialixs varmeelement er av støpejern og den eneste som garanterer enda mer ytelse,  komfort og holdbarhet. I motsetning til tradisjonelle elektriske kjeler som opererer med en mekanisk regulering, har Gialix standard modulerende elektronisk regulering.

I tillegg lagerfører vi elektrokjeler fra Kospel i Polen som vi har solgt i mange år til det norske markedet. Alle modellene leveres med sirkulasjonspumpe og med uteføler som tilvalg. El-kjelene leveres i effekter fra 6 til 36 kW uten ekspansjonskar og fra 6 til 24 kW med ekspansjonskar. Siden vi begynte med el-kjeler fra Kospel, har vi levert over 400 elektrokjeler spredt over hele landet.