Garantiskjema

Fyll ut skjemaet under for at garanti skal gjelde på Ecko el-kjeler, ReleX gulvvarmesentraler, Atmos vedkjeler, vedovner med vannkappe, eller fyll ut skjemaet som følger med monteringsanvisningen og send kopi til Arne Bergli AS pr e-post.  Dette må gjøres innen fire (4) uker etter installasjonsdato for at garanti skal gjelde.

Atmos vedkjeler

Ekco el-kjele 2-12kW

ReleX boligsentraler