A. Bergli AS loggfører servicejobber elektronisk i sin database, og derfor må alle henvendelser
vedrørende dette registreres på vårt elektroniske serviceskjema. (se nederst på siden)
Vi gjør oppmerksom på at elektronisk serviceskjema skal fylles ut før vi behandler saken.

Generell garanti
For alle produkter levert av A. Bergli AS gjelder en garanti på to (2) år. Garantien gjelder kun under forutsetning av at Produktet er korrekt montert i overensstemmelse med gjeldende monteringsanvisning, og er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger og/eller elektriker, samt brukt i henhold til instruksjons- og bruksanvisninger. Dokumentasjon kan kreves av A. Bergli AS.
Feil grunnet lynnedslag, overspenning, frost, feilmontasje, overtrykk og lignende omfattes ikke av garantien.
A. Bergli AS dekker inntil 2,5 time for arbeid inkl. reise, der hvor garanti godkjennes av oss.
Maks. kr 728,- pr time ved godkjente servicejobber og A. Bergli dekker ikke bompenger og servicebil.
Arbeid utover dette må avtales med A. Bergli AS i forkant av servicejobben.
Ved bestilling av nytt produkt eller ny del faktureres ordren og krediteres etter mottatt retur og det godkjennes av oss. Vi dekker også fraktkostnader for ny del/produkt fra oss og retur på defekt/utskiftet produkt. Krav fra rørlegger for arbeidskostnader skal ikke sendes til A. Bergli AS før vi har mottatt defekt produkt/del og godkjent dette som en garantisak.
Alle krav skal referere til et saks nummer før de blir behandlet av oss.

Reklamasjon (3-5år)
For alle produkter levert av A. Bergli AS gjelder en reklamasjonsrett inntil 5 år fra faktura dato.

Reklamasjonsretten gjelder kun under forutsetning av at Produktet er korrekt montert i overensstemmelse med gjeldende
monteringsanvisning, og er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger og/eller elektriker, samt brukt i henhold til instruksjons- og bruksanvisninger.
A. Bergli AS dekker ikke arbeidskostnader, men kun nytt produkt der hvor reklamasjonen godkjennes av oss.
Frakt for innsending defekt produkt må dekkes av kjøper/kunde.

Garanti og reklamasjonsskjema