Søknadsskjema "Bli proffkunde hos A. Bergli AS"

  • Alle må legge med firmaattest før vi starter å behandle søknaden om å bli proffkunde hos oss.
  • Hvis firmaet/søker ikke har sentral godkjenning innen "Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner" kan dere sende annen dokumentasjon som viser at dere jobber innen Varme/VVS eller byggebransjen bransjen.
  • Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen til denne nettsiden.