EMPUR Turbo trinnlydsmatte

EMPUR Turbo-cube EPS 25mm trinnlydsmatte er utviklet for å oppnå trinnlydsdemping mellom etasjeskiller. Trinnlydsmatten legges på eksisterende betong eller spongulv. Gulvvarmerør festes til matten med 40mm festekramper. Deretter legges det minimum 30mm fiberarmert avrettingsmasse på matten for å oppnå en trinnlyd redusering på 28 dB.
Les mer