ReleX 750 bolig/gulvvarmsentraler

ReleX 750 bolig/gulvvarmesentraler for elektrisk oppvarming av vannbåren gulvvarmesystem
som nå leveres med inntil 12 kurser.

Perfekt for oppvarming av leiligheter – hytter – fritidshus eller nye og gamle boliger med et varmebehov
inntil 6kW eller 200m2 (300W/pr.m2). Leveres i versjonene 1x230V – 3x230V og 3x400V.
Med 30 watt pr. kvm vil sentralen på 6 kW dekke et areal inntil 200m2.
Med 50 watt pr. kvm vil sentralen på 6 kW dekke et areal inntil 120m2.

ReleX 750 gulvvarmesentraler er ferdig sammensatt sentral der alle nødvendig komponenter inngår og er montert i et universal vanntett skap B750xH1200xD120mm som kan monteres i vegg eller utenpå vegg med egen omramming.
Rørlegger fester skapet i/på veggen, kobler gulvvarmerørene til fordeleren, monterer romtermostatene, fyller opp sentralen med vann og justerer gulvvarmefordeleren.
Elektriker legger opp en egen kurs for el-kolbe, samt tilførsel 1fas 10A til stikkontakt i skap for drift av sirkulasjonspumpe og styringssentral.

Gulvvarmesentralen leveres med el-kolbe på 6 kW og mekanisk eller elektronisk termostat styring av el-kolben som gir en meget nøyaktig turtemperatur ut på gulvvarmesystemet. I tillegg leveres det med en sikkerhetstermostat som bryter strømmen til sirkulasjonspumpen ved feil med termostatstyring og høy utgående turtemperatur. Gulvvarmefordeleler inntil 12 kurser med flowvisning for enkel innregulering av hver gulvvarmekurs. Seitron eller Watts vision trådløsstyringssentral som monteres og programmeres ferdig i skapet før levering.

FORDELER MED ReleX 750 gulvvarmesentral.
* ”Alt i ett” – Ferdig sammensatt og testet før levering.
* Sikker og stabil varmekilde.
* Leveres for 230 eller 400 Volt.
* Enkel installasjon og lave monteringskostnader.
* Leveres i vanntett skap med dreneringsuttak – TEK10.
* Universalskap for montering i vegg eller utenpå vegg (B750xH1200xD150mm)
* Mekanisk eller Elektronisk termostatstyring av el-kolbe.
* Digital innstilling og visning av temperatur i el-kassetten.
* Lydløs innkobling av el-kolbe ( Ingen kontaktor ).
* Pumpestoppfunksjon via sikkerhetstermostat.
* Hydrotermometer som viser trykk og tur temperatur.
* Ledning med støpsel og egen stikkontakt for sirkulasjonspumpe og sikkerhetstermostat.
* Trådløs gulvvarmestyring ferdig montert og programmert.
* Selvregulerende sirkulasjonspumpe fra Grundfos.
* Pumpestyring via trådløssentral.